Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Uslovi korišćenja

Kreativna poslovna rešenja d.o.o. (Izdavač stranica, dalje: MKB10.rs) ne garantuje tačnost, pouzdanost, istinitost, ispravnost ili dostupnost bilo kog podatka pohranjenog na ovim stranicama.

Korišćenjem ovih stranica podrazumeva se da ste saglasni da MKB10.rs neće biti smatran odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu. Pregledavanjem i korišćenjem sadržaja podrazumeva se da ste prihvatili uslove korišćenja stranica.

Stranice www.MKB10.rs (dizajn, koncept, sadržaji, slike) vlasništvo su, ako nije drugačije navedeno, firme Kreativna poslovna rešenja d.o.o., Beograd (dalje: MKB10.rs).

Sadržaje objavljene na MKB10.rs dozvoljeno je čitati i preuzimati samo za lične i nekomercijalne svrhe te se ne smeju distribuirati trećim osobama bez izričite saglasnosti MKB10.rs. Kopiranje je dopušteno samo uz zadržavanje svih napomena i upozorenja o autorskim pravima i vlasništvu bilo koje vrste, te ograničenja od odgovornosti i uslova koja su navedena na portalu, što se posebno odnosi na partnerske sadržaje.

MKB10.rs preuzeće odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj internet stranici bile tačne i precizne, ali ne daje nikakve garancije u pogledu njihove tačnosti ili potpunosti.

Svi korisnici stranica saglasni su s činjenicom da lično snose svaki rizik u vezi s pristupom i korišćenjem sadržaja na ovoj internet stranici te da MKB10.rs neće biti smatran odgovornim za bilo kakvu direktnu i/ili indirektnu štetu koja proizilazi ili bi mogla proazići iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja MKB10.rs kao i za bilo kakvu grešku ili propust u sadržaju ove internet stranice.

MKB10.rs zadržava pravo bilo kakve izmene sadržaja ove internet stranice, u bilo koje vreme i zbog bilo kog razloga, bez prethodne najave te isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih izmjena.

On line diskusije i komentari delo su korisnika stranica, a tačnost navoda koje iznose korisnici ne proverava stručni tim stranica MKB10.rs.

Namena informacija sadržanih na ovom portalu nije dijagnosticiranje ili lečenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konsultacije s kvalifikovanim medicinskim osobljem.

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: