Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija
28.03.13

Objašnjenja i skraćenice

Sinonimi:

Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim jezikom.

Uključuje se:

Označava dijagnostičke kategorije koje pokriva dotična šifra.

Isključuje se:

Označava dijagnostičke kategorije koje ne pokriva dotična šifra.

Drugo (a, i):

Označava dijagnostičke podgrupe, kategorije i podkategorije, koje nisu obuhvaćene konkretnom podgrupom, šifrom sa tri i četiri mesta. Pojavljuju se najčešćeu šiframa sa četiri mesta i završavaju se sa (...8).

Ostale (a, i):

Označava dijagnostičke kategorije, koje nisu obuhvaćene prethodnim šiframa sa tri mesta. Pojavljuju se najčešće za skup „svih drugih” dijagnoza bolesti.

Označena (i, e):

Označava dijagnostički specifikovane kategorije, a koje nisu navedene u postojećim modalitetima podgrupe dijagnostičke kategorije. Pojavljuju se najčešće u šiframa sa četiri mesta i završavaju se sa (...8).

Neoznačena (e, o):

Označava dijagnostičku kategoriju u kategoriji modaliteta i dr. Pojavljuju se najčešće u šiframa sa četiri mesta i završavaju se sa (...9).

Dijagnoze dvostruko šifrirane:

Mnoge iste dijagnostičke kategorije imaju dvostruko šifriranje, obele_eno sa † (krstić) i * (zvezdica)
† (krstić) – označava etiologiju bolesti
* (zvezdica) – označava oboleli organ, odnosno sistem.

Engleska transkripcija:

Preuzeta je engleska transkripcija, prisutna kod nekih dijagnostičkih kategorija,
NOS – not othervise specified – neoznačeno
NEC – non elsewhere classified – neklasifikovano na drugom mestu.

Tačke:

Tačka ispod dijagnostičke kategorije zamenjuje jednu, dve ili više reči iz prve dijagnoze, koje se ponavljaju na početku ili kraju u navedenim dijagnozama.

Znak }

Označava deo završne dijagnoze za sve dijagnostičke entitete ispred ove oznake.

Novosti

  • 09.04.13

    MKB10 - međunarodna klasifikacija bolesti napokon online!!

    Nakon dugo vremena doktori na našem području imaju pristup online alatu za međunarodnu klasifikaciju bolesti. Pomoću ovog šifrarnika doktori će da dođu do šifre bolesti mnogo brže,... više

Odaberite klasifikaciju: