Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

L58Radiodermatit - Radiodermatitis

L58.9Radiodermatit, neoznačen - Radiodermatitis non specificata

V84.2Radiološka intervencija i radioterapija

Z01.6Radiološki pregled

Z51.0Radioterapijska seansa

E55Rahitis, nedostatak vitamina D - Rahitis propter deficientiam viamini D

G30.0Rana Alzheimerova bolest - Morbus Alzheimer praecox

T79.9Rana komplikacija povrede, neoznačena - Compilcatio traumatis praecox non specificata

T79Rane komplikacije posle povrede - Complicationes traumatis praecoces

A51.5Rani latentni sifilis - Syphilis recens latens

A51Rani sifilis - Syphilis recens

A51.9Rani sifilis, neoznačen - Syphilis recens non specificata

A50.1Rani urođeni latentni sifilis - Syphilis praecox latens congenita

A50.2Rani urođeni sifilis, neoznačen - Syphilis praecox congenita non specificata

A50.0Rani urođeni simptomatski sifilis - Syphilis praecox symptomatica congenita

N48.5Ranica muškog uda - Ulcus penis

O10.2Ranije postojeća hipertenzivna bolest bubrega kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus renalis hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.3Ranije postojeća hipertenzivna bolest srca i bubrega kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus cardiacus et renalis hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatem, partus et puerperii

O10.1Ranije postojeća hipertenzivna bolest srca kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus cardiacus hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O24.2Ranije postojeća šećerna bolest izazvana nedovoljnom ishranom - Diabetes mellitus antecedens malnutritionalis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: