Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

R75Laboratorijski podaci o virusu humane imunodeficijencije (HIV) - Informationes laboratorii de humanae immunodeficientiae viro (HIV)

Z01.7Laboratorijski pregledi

P10.9Laceracija i krvarenje u lobanji novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja, neoznačena - Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonatinon specificata propter trauma per partum

P10.4Laceracija šatora malog mozga novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Laceratio tentorii cerebelli neonati propter trauma per partum

A69.2Lajmska bolest - Morbus Lyme

B55Lajšmanijaza - Leischmaniasis

B55.1Lajšmanijaza kože - Leishmaniasis cutanea

B55.2Lajšmanijaza kože i sluznice - Leishmaniasis mucocutanea

B55.0Lajšmanijaza trbušnih organa - Leishmaniasis visceralis

B55.9Lajšmanijaza, neoznačena - Leishmaniasis non specificata

F70Laka duševna zaostalost - Retardatio mentalis levis

F80.3Landau-Kleffnerov stečeni gubitak govora sa epilepsijom - Aphasia acquista epileptica (Landau-Kleffner)

Q31.3Laringocela - Laryngocele

A96.2Lasa groznica - Febris lassa

A66.8Latentna frambezijaza - Framboesia latens

E02Latentna hipotireoza zbog nedostatka joda - Hypothyreosis latens propter deficientiam iodi

A53.0Latentni sifilis, neoznačen kao rani ili kasni - Sifilis latens, ut recens sive tarda, non specificata

M96.0Lažan zglob nastao posle spajanja kosti ili artroze - Pseudoarthrosis post fusionem sive arthrosim

K86.3Lažna cista gušterače - Pseudocystis pancreatis

M91.3Lažni bol u kuku - Pseudocoxalgia

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: