Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

V80.0Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni padom ili guranjem životinje ili vozila koje vuče životinja u udesu bez sudara

V80.9Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu

V80.4Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom, kamionom, teškim transportnim vozilom ili autobusom

V80.2Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom

V80.5Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom

V80.7Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V80.8Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetima

V80.3Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V80.6Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V80.1Jahač ili osoba kola se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa pješakom ili životinjom

V80Jahač životinje ili osoba koja se nalazi u kolima koja vuče životinja, povređeni u saobraćajnom udesu

O00.2Jajnička trudnoća - Graviditas ovarialis

O00.1Jajovodna trudnoća - Graviditas tubaria

R25.2Jak bol i grč - Colica et spasmus

U04Jaki akutni respiratorni sindrom (SARS) - Syndroma systematis respiratorii acuta

U04.9Jaki akutni respiratorni sindrom (SARS), neoznačen - Syndroma systematis respiratorii acuta non specificata

A83.0Japansko zapaljenje mozga - Encephalitis Japonica

M72.1Jastuci na zglobovima - Pulvini articulorum

Y47.4Jedinjenja broma

Q99.0Jedinka koja sadrži grupu ćelija (tkiva) različitog genetskog sastava - Chimera 46, XX/46, XY

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: