Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

G40.0Idiopatska (fokalna) (parcijalna) epilepsija i epileptični sindromi sa fokalnim napadima - Epilepsia idiopathica (focalis) (partialis) et syndromae epilepticae cum impetibus focalibus

D61.3Idiopatska aplazijska anemija, nepoznatog uzroka - Anaemia aplastica idiopathica

M87.0Idiopatska aseptička nekroza kosti - Osteonecrosis aseptica idiopathica

M41.1Idiopatska bočno iskrivljena kičma kod mladih - Scoliosis iuvenilis idiopathica

I95.0Idiopatska hipotenzija - Hypotensio arterialis idiopathica

G24.2Idiopatska neporodična distonija - Dystonia idiopathica non familiaris

G24.4Idiopatska orofacijalna distonija - Dystonia orofacialis idiopathica

G24.1Idiopatska porodična distonija - Dystonia idiopathica familiaris

D69.3Idiopatska trombocitopenična purpura - Purpura idiopathica thrombocytopenica

M41.0Idiopatska unazad i bočno iskrivljena kičma u dece - Kyphoscoliosis puerilis idiopathica

M10.0Idiopatski giht - Arthritis urica idiopathica

M80.5Idiopatski gubitak koštane mase sa patološkim prelomom - Osteoporosis idiopathica cum fractura pathologica

E20.0Idiopatski hipoparatiroidizam - Hypoparathyreoidismus idiopathicus

K85.0Idiopatsko akutno zapaljenje gušterače - Pancreatitis acuta idiopatica

G90.0Idiopatsko periferno autonomno oboljenje živaca - Neuropathia autonomica peripherica idiopathica

G60.3Idiopatsko progresivno oboljenje nerava - Neuropathia idiopathica progressiva

Q80.1Ihtioza vezana za X-hromosom - Ichthyosis X-connexa

K56.3Ileus izazvan žučnim kamenom - Ileus cholelithiaticus

P75*Ileus u cističnoj fibrozi izazvan mekonijumom - Ileus meconialis in fibrosi cystica (E84.1†)

K56.7Ileus, neoznačen - Ileus non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: