Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B96.3Haemophilus influenzae kao uzročnik bolesti - Haemophilus influenzae ut causa morborum

G23.0Hallervorden-Spatzova bolest - Morbus Hallervorden-Spatz

T53.9Halogeni derivati alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika, neoznačeni - Derivata hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum halogenia non specificata

T53.6Halogeni derivati alifatičnih ugljovodonika - Derivata hydrocarbonum aliphaticorum halogenia

T60.1Halogenizovani insekticidi - Insecticida halogenisata (mercurialia)

B33.4†Hantavirusni (srčano) plućni sindrom - Syndroma (cardio) pulmonalis Hantaviralis (HPS) (HCPS) (J17.1*)

F20.1Hebefrena shizofrenija - Schizophrenia hebephrenica

B98.0Helikobakter pilori kao uzročnik bolesti - Helicobacter pylori ut causa morborum

O14.2HELLP sindrom - Syndroma HELLP

B82.0Helmintijaza creva, neoznačena - Helminthiasis intestinalis non specificata

B83.9Helmintijaza, neoznačena - Helminthiasis non specificata

B81.4Helmintijaze creva, uzrokovane raznim vrstama glista - Helminthiases intestinales mixtae

P12.0Hematom glave novorođenčeta usled porođajne povrede - Cephalohaematoma neonati propter trauma per partum

G51.3Hemifacijalni klonični spazam - Spasmus hemifacialis clonicus

D76.1Hemofagocitna limfohistiocitoza - Lymphohistiocytosis haemophagocytica

D76.2Hemofagocitni sindrom sa infekcijom - Syndroma haemophagocitica infectiva

D66Hemofilija A - poremećaj zgrušavanja krvi izazvan nedostatkom činioca VIII - Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII

D67Hemofilija B - poremećaj zgrušavanja krvi izazvan nedostatkom činioca IX - Haemophilia B propter deficientiam factoris IX

M36.2*Hemofilijska artropatija - Arthropathia haemophilica (D66-D68†)

R82.3Hemoglobin u mokraći - Haemoglobinuria

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: