Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

G73.1*Eaton-Lambertov sindrom (C80.†) - Syndroma Eaton-Lambert (C80.†)

Q22.5Ebsteinova anomalija - Anomalia Ebsteini

J38.4Edem grkljana - Oedema laryngis

J81Edem pluća - Oedema pulmonis

Q91Edwardov i Patauov sindrom - Syndroma Edward et Syndroma Patau

Q91.3Edwardsov sindrom, neoznačen - Syndroma Edvards, non specificata

F66.1Egodistonička polna orjentacija - Orientatio sexualis egodystonica

F65.2Egzibicionizam - Exhibitionismus

B67Ehinokokoza - Echinococcosis

B67.6Ehinokokoza drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus multilocularis - Echinococcosis multilocularis, locorum aliorum et multiplicium

B67.0Ehinokokoza jetre, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis hepatis

B67.5Ehinokokoza jetre, uzročnik Echinococcus multilocularis - Echinococcosis hepatis multilocularis

B67.2Ehinokokoza kosti, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis ossis

B67.1Ehinokokoza pluća, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis pulmonis

B67.7Ehinokokoza, drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus multilocularis, neoznačena - Echinococcosis multilocularis non specificata

B67.9Ehinokokoza, neoznačena - Echinococcosis non specificata

B67.4Ehinokokozna granuloza - Echinococcosis granulosa

B67.3Ehinokozoza drugih i višestrukih lokalizacija, uzročnik Echinococcus granulosus - Echinococcosis locorum aliorum et multiplicium

Q79.6Ehlers-Danlosov sindrom - Syndroma Ehlers-Danlos

O15Eklampsija - Eclampsia

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: