Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Y21Davljenje i potapanje, neodređene namere

I23.2Defekt komorske pregrade, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Defectus septi ventriculorum ut complicatio post infarctum myocardii acutum

Q21.0Defekt međukomorske pregrade srca - Defectus septi ventriculorum cordis

Q21.2Defekt pregrade između pretkomora i komora srca - Defectus septi atrioventricularis

Q21.1Defekt pregrade pretkomora srca - Defectus septi atriorum cordis

I23.1Defekt pretkomorne pregrade, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Defectus septi atrialis ut complicatio post infarctum myocardii acutum

O43.1Deformacija posteljice - Malformatio placentae

M20.0Deformacija prsta šake - Deformatio digiti manus

M43.9Deformacijsko oboljenje kičme, neoznačeno - Dorsopathia deformans non specificata

M90.6*Deformacijsko zapaljenje kosti kod neoplazme - Osteitis deformans in morbis neoplasticis (C00-D48†)

Q17.3Deformisano uvo - Auris deformata

M21.0Deformitet izvrnutog stopala - Deformatio valga; Pes valgus

M21.2Deformitet pregibanja udova - Deformatio flexionis extremitatum

M21.1Deformitet uvrnutog stopala - Deformatio vara; Pes varus

H21.2Degeneracija dužice i cilijarnog tela - Degeneratio iridis et corporis ciliaris

G31.2Degeneracija nervnog sistema izazvana alkoholom - Degeneratio systematis nervosi alcoholica

H18.4Degeneracija rožnjače - Degeneratio corneae

I51.5Degeneracija srčanog mišića - Degeneratio myocardii

G23.2Degeneracija strijatonigralna - Degeneratio striatonigralis

H31.1Degeneracija sudovnjače - Degeneratio choroidalis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: