Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B78.7a strongiloidijaza - Strongyloidiasis disseminata

P55.1ABO-izoimunizacija ploda i novorođenčeta - ABO-isoimmunisatio fetus et neonati

Q10.4Absencija i agenezija suznog aparata - Absentia et agenesia apparatus lacrimalis

R82.4Aceton u mokraći - Acetonuria

Y43.5Acidifikantna i alkalizantna sredstva

E87.2Acidoza - Acidosis

E27.2Addisonova kriza - Crisis Addison

N85.1Adenomatozna hiperplazija endometrijuma - Hyperplasia endometrii adenomatosa

B97.0Adenovirus kao uzročnik bolesti - Adenovirus ut causa morborum

H17.0Adherentna bela pjega - Leucoma adhaerens

H74.1Adheziona oboljenja srednjeg uva - Morbi adhaesivi auris mediae

M75.0Adhezivno zapaljenje kapsule ramenjače - Capsulitis humeri adhaesiva

F31.2Afektivni bipolarni bipolarni poremećaj, manijačna epizoda sa psihotičnim simptomima - Disordo affectivus bipolaris episodium currens maniacum cum symptomatis psychoticis

F31Afektivni bipolarni poremećaj - Disordo affectivus bipolaris

F31.0Afektivni bipolarni poremećaj, hipomanična epizoda - Disordo affectivus bipolaris, episodum currens hypomaniacum

F31.1Afektivni bipolarni poremećaj, manijačna epizoda bez psihotičkih simptoma - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens maniacum sine simptomatis psychoticis

F31.9Afektivni bipolarni poremećaj, neoznačen - Disordo affectivus bipolaris non specificatus

F31.3Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda blaga ili umerena depresija - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio mitis sive moderata

F31.6Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda mešovita - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens mixtum

F31.4Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija bez psihičkih simptoma - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio gravis sine symptomatis psychoticis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: