Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

T00Površinske povrede u više predela tela - Laesiones superficiales regionum corporis multiplicium

T00.0Površinske povrede glave i vrata - Laesiones superficiales capitis et colli

T00.1Površinske povrede grudnog koša sa trbuhom, slabinskim predelom i karlicom - Laesiones superficiales thoracis cum abdomine, regione lumbali et pelve

T00.2Površinske povrede u više predela gornjih ekstremiteta - Laesiones superficiales extremitatis superioris regionum multiplicium

T00.3Površinske povrede u više predela donjih ekstremiteta - Laesiones superficiales extremitatis inferioris regionum multiplicium

T00.6Površinske povrede više predela ekstremiteta - Laesiones superficiales partium extremitatis superioris et inferioris multiplitium

T00.8Površinske povrede drugih kombinacija predela tela - Laesiones superficiales combinationum partium corporis aliarum

T00.9Višestruke površinske povrede, neoznačene - Laesiones superficiales muitiplices non specificatae

T01Otvorene rane više predela tela - Vulnera aperta regionum corporis multiplicium

T01.0Otvorena rana glave i vrata - Vulnus apertum capitis et colli

T01.1Otvorene rane grudnog koša, trbuha, slabinskog predela i karlice - Vulnera aperta thoracis, abdominis, regionis lumabalis et pelvis

T01.2Otvorene rane više predela gornjih ekstremiteta - Vulnera aperta regionum extremitatis superioris multiplicium

T01.3Otvorene rane više predela donjih ekstremiteta - Vulnera aperta regionum extremitatis inferioris multiplicium

T01.6Otvorene rane više predela ekstremiteta - Vulnera aperta regionum extremitatis superioris et inferioris multiplicium

T01.8Otvorene rane drugih kombinacija predela tela - Vulnera aperta combinationum partium corporis aliarum

T01.9Višestruke otvorene rane, neoznačenog mesta - Vulnera aperta corporis multiplicia, loci non specificati

T02Prelomi u više predela tela - Fracturae multiplicium regionum corporis

T02.0Prel Prelomi glave i vrata - Fracturae capitis et colli

T02.1Prelomi grudnog koša, slabinskog predela i karlice - Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T02.2Prelomi više predela jedne ruke - Fracturae unius extremitatis superioris regionum multiplicium

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: