Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

S00Površinska povreda glave - Laesio capitis superficialis

S00.0Povr Površinska povreda poglavine - Laesio capillitii superficialis

S00.1Kontuzija kapka oka i okoline oka - Contusio palpebrae et regionis periocularis

S00.2Druge površinske povrede kapka oka i okoline oka - Laesiones palpebrae et regionis perioculares superfacialis, aliae

S00.3Površinska povreda nosa - Laesio nasi superficialis

S00.4Površinska povreda uva - Laesio auris superficialis

S00.5Površinska povreda usne i usta - Laesio labii et cavitatis oris superficialis

S00.7Višestruke površinske povrede glave - Laesio capitis superficialis multiplex

S00.8Površinska povreda drugih delova glave - Laesio partium capitis aliarum, superficialis

S00.9Površinska povreda neoznačenih delova glave - Laesio capitis superficialis, partis non specificatae

S01Otvorena rana glave - Vulnus apertum capitis

S01.0Otvorena rana poglavine - Vulnus apertum capillitii

S01.1Otvorena rana kapka oka i okoline oka - Vulnus apertum palpebrae et regionis periocularis

S01.2Otvorena rana nosa - Vulnus apertum nasi

S01.3Otvorena rana uva - Vulnus apertum auris

S01.4Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice - Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis

S01.5Otvorena rana usne i usta - Vulnus apertum labii et cavitatis oris

S01.7Višestruke orvorene rane glave - Vulnera aperta capitis multiplex

S01.8Otvorena rana drugih delova glave - Vulnus apertum capitis, partium aliarum

S01.9Otvorena rana neoznačenog dela glave - Vulnus apertum capitis, partis non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: