Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

P00Bolesti majke nevezane za trudnoću sa posledicom po plod i novorođenče - Morbi matris ad graviditatem non conjuncti cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.0Visoki krvni pritisak majke sa posledicama po plod i novorođenče - Hypertensio arterialis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.1Bolesti bubrega i mokraćnih puteva majke sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi tractus urinarii matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.2Zarazne i parazitarne bolesti majke sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi matris infectivi et parasitarii cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.3Druge bolesti krvotoka i organa za disanje majke sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi circulatorii et morbi respiratorii matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.4Bolesti majke usled nedovoljne ishrane sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi nutritionales matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.5Povrede majke sa posledicama po plod i novorođenče - Laesiones matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.6Hirurške intervencije nad majkom sa posledicama po plod i novorođenče - Interventiones chirurgicae ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.7Drugemedicinske intervencije nadmajkomsa posledicama po plod i novorođenče - Interventiones medicales ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P00.8Druga stanja majke sa posledicama po plod i novorođenče - Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P00.9Stanje majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačeno - Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatus

P01Komplikacije trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče - Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.0Nepotpun grlić materice sa posledicama po plod i novorođenče - Insufficientia cervicis uteri cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.1Prerano prskanje vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče - Cervix uteri incompletus cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.2Premala količina plodove vode sa posledicama po plod i novorođenče - Oligohydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.3Prevelika količina plodove vode sa posledicama po plod i novorođenče - Polyhydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.4Vanmaterična trudnoća sa posledicama po plod i novorođenče - Graviditas extrauterina cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.5Višeplodna trudnoća sa posledicama po plod i novorođenče - Graviditas plurifetalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.6Smrt majke sa posledicama po plod i novorođenče - Mors matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P01.7Loše prednjačenje ploda pre porođaja sa posledicama po plod i novorođenče - Malpraesentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: