Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

J00Akutni nazofaringitis - Nasopharyngitis acuta (common cold)

J01Akutno zapaljenje sinusa - Sinusitis acuta

J01.0Akutno zapaljenje sinusa gornje vilice - Sinusitis maxillaris acuta

J01.1Akutno zapaljenje sinusa čela - Sinusitis frontalis acuta

J01.2Akutno zapaljenje sinusa sitaste kosti - Sinusitis ethmoidalis acuta

J01.3Akutno zapaljenje sinusa klinaste kosti - Sinusitis sphenoidalis acuta

J01.4Akutno zapaljenje svih sinusa - Pansinusitis acuta

J01.8Drugo akutno zapaljenje sinusa - Sinusitis acuta alia

J01.9Akutno zapaljenje sinusa, neoznačeno - Sinusitis acuta non specificata

J02Akutno zapaljenje ždrela - Pharyngitis acuta

J02.0Zapaljenje ždrela izazvano streptokokom - Pharyngitis streptococcica

J02.8Akutno zapaljenja ždrela uzrokovano drugim označenim organizmima - Pharyngitis acuta organismis specificatis aliis excitata

J02.9Akutno zapaljenja ždrela, neoznačeno - Pharyngitis acuta non specificata

J03Akutno zapaljenje krajnika - Tonsillitis acuta

J03.0Zapaljenje krajnika uzrokovano streptokokom - Tonsillitis streptococcica

J03.8Akutno zapaljenje krajnika uzrokovano drugim označenim organizmima - Tonsillitis acuta propter organismos specificatos alios

J03.9Akutno zapaljenje krajnika, neoznačeno - Tonsillitis acuta non specificata

J04Akutno zapaljenje grkljana i dušnika - Laryngitis acuta et tracheitis acuta

J04.0Akutno zapaljenje grkljana - Laryngitis acuta

J04.1Akutno zapaljenje dušnika - Tracheitis acuta

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: