Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

H00Čmičak i tvrdo zrno u kapku oka - Hordeolum et Chalazion

H00.0Čmičak i drugo duboko zapaljenje kapka oka - Hordeolum et inflammatio palpebrae profunda alia

H00.1Tvrdo zrno očnog kapka - Chalazion

H01Ostala zapaljenja očnog kapka - Morbi palpebrae inflammatorii alii

H01.0Zapaljenje ivice očnih kapaka - Blepharitis

H01.1Nezarazno oboljenje kože očnog kapka - Dermatosis palpebrae non infectiva

H01.8Druga označena zapaljenja očnog kapka - Morbi palpebrae inflammatorii alii, specificati

H01.9Zapaljenje očnog kapka, neoznačeno - Morbus palpebrae inflammatorius non specificatus

H02Ostali poremećaji očnog kapka - Disordines palpebrae alii

H02.0Uvrnutost očnog kapka i trepavice - Entropium et trichiasis pelpebrae

H02.1Izvrnutost očnog kapka - Ectropium palpebrae

H02.2Nepotpuno zatvaranje očnog kapka - Lagophthalmus

H02.3Opuštanje kože očnog kapka - Blepharochalasis

H02.4Spušten očni kapak - Ptosis palpebrae

H02.5Drugi poremećaji funkcije očnog kapka - Disordines functionis palpebrae alii

H02.6Ksantelazma očnog kapka - Xanthelasma palpebrae

H02.7Drugi degenerativni poremećaji očnog kapka i okoline oka - Disordines degenerationis palpebrae et areae periocularis alii

H02.8Drugi označeni poremećaji očnog kapka - Disordines palpebrae specificati, alii

H02.9Poremećaj očnog kapka, neoznačen - Disordo palpebrae non specificatus

H03.0*Parazitarna infestacija očnog kapka u drugim bolestima - Infestatio parasitaria palpebrae in morbis aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: