Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

F00.0*Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa ranim početkom - Dementia in morbo Alzheimer praecox (G30.0†)

F00.1*Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa kasnim početkom - Dementia in morbo Alzheimer tarda (G30.1†)

F00.2*Atipična ili mešovita demencija u Alzheimerovoj bolesti - Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta (G30.8†)

F00.9*Demencija u Alzheimerovoj bolesti, neoznačena - Dementia in morbo Alzheimer non specificata (G30.9†)

F00*Demencija u Alzheimerovoj bolesti - Dementia in morbo Alzheimer (G30.-†)

F01Vaskularna demencija - Dementia vascularis

F01.0Akutna vaskularna demencija - Dementia vascularis acuta

F01.1Demencija usled više infarkta - Dementia multiinfarctiva

F01.2Vaskularna demencija u potkori mozga - Dementia vascularis subcorticalis

F01.3Vaskularna demencija u kori i potkori mozga - Dementia vascularis mixta, corticalis et subcorticalis

F01.8Druga vaskularna demencija - Dementia vascularis alia

F01.9Vaskularna demencija, neoznačena - Dementia vascularis non specificata

F02.0*Demencija u Pikovoj bolesti - Dementia in morbo Pick (G31.0†)

F02.1*Demencija u Creutzfeldt-Jakobovoj bolesti - Dementia in morbo Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)

F02.2*Demencija u Huntingtonovoj bolesti - Dementia Huntingtoni (G10†)

F02.3*Demencija u Parkinsonovoj bolesti - Dementia in morbo Parkinson (G20†)

F02.4*Demencija u HIV encefaloptiji - Dementia in encephalopathia HIV (B24†)

F02.8*Demencija u drugim označenim bolestima - Dementia in morbis specificatis, aliis

F02*Demencija u ostalim bolestima - Dementia in morbis aliis

F03Neoznačena demencija - Dementia non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: