Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

E00Endemska urođena maloumnost - Cretinismus congenitalis endemicus

E00.0Sindrom urođenog nedostatka joda, neurološki tip - Syndroma iodopriva congenitalis, typus neurologicus

E00.1Sindrom urođenog nedostatka joda, tip sa nakupljanjem tečnosti - Syndroma iodopriva congenitalis, typus mixoedematosus

E00.2Sindrom urođenog nedostatka joda, mešani tip - Syndroma iodopriva congenitalis, typus mixtus

E00.9Sindrom nedostatka joda, neoznaćen - Syndroma deficientiae iodi non specificata

E01Endemska gušavost i druga stanja - Struma endemica non toxica et status alii

E01.0Endemska difuzna gušavost zbog nedostatka joda - Struma diffusa endemica iodopriva

E01.1Multinodozna (endemska) gušavost zbog nedostatka joda - Struma multinodosa (endemica) iodopriva

E01.2Neoznačena endemska gušavost zbog nedostatka joda - Struma iodopriva endemica non specificata

E01.8Drugi poremećaji funkcije štitaste žlezde i druga stanja nastala zbog nedostatka joda - Dysfunctiones thyreoideae aliae et status alii propter deficientiam iodi

E02Latentna hipotireoza zbog nedostatka joda - Hypothyreosis latens propter deficientiam iodi

E03Ostala smanjena funkcija štitaste žlezde - Hypothyreoidismus alius

E03.0Urođena smanjena funkcija štitaste žlezde sa difuznom gušom - Hypothyreosis congenitalis cum struma diffusa

E03.1Urođena smanjena funkcija štitaste žlezde bez gušavosti - Hypothyreoidismus congenitalis sine struma

E03.2Smanjena funkcija štitaste žlezde uzrokovana upotrebom ljekova i drugih unijetih supstancija - Hypothyreoidismus medicamentis et substantiis exogenibus aliis

E03.3Smanjena funkcija štitaste žlezde posle infekcije - Hypothyreoidismus post infectionem

E03.4Stečena atrofija štitaste šlezde - Athrophia thyreoideae acquisita

E03.5Miksedematozna koma - Coma myxoedematosum

E03.8Druga označena smanjena funkcija štitaste žlezde - Hypothyreoidismus specificatus alius

E03.9Smanjena funkcija štitaste žlezde, neoznačena - Hypothyreoidismus non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: