Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih (F60-F69)

 • Napomena:
 • Ova podgrupa obuhvata razna klinička značajna stanja i obrasce ponašanja koji teže perzistiranju i predstavljaju karakterističan životni stil i odnos osobe prema sebi i drugima. Neka od ovih stanja i obrasci ponašanja nastaju u ranom periodu razvoja ličnosti, kao posledica zajedničkog uticaja konstitucionalnih faktora i socijalnog iskustva, dok su druga stečena u toku kasnijeg života. Specifični poremećaji ličnosti (F60.-), mešoviti i drugi poremećaji ličnosti (F61.-) i trajne promijene ličnosti (F62.-) duboko su ukorenjeni a i trajni obrasci ponašanja, koji se manifestuju kao neprilagodljiva reagovanja na brojne lične i socijalne situacije. Oni predstavljaju ili ekstreme ili značajne devijacije načina na koji prosječna osoba određene kulture percipira, misli, osjeća i naročito kako komunicira sa drugima. Takvi obrasci ponašanja teže stabilnosti i obuhvataju mnogobrojne oblasti ponašanja i psihičkog funkcionisanja. Oni su, često, ali ne uvek, udruženi sa raznim stepenom tuge i problemima socijalnog funkcionisanja.

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: