Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Organski i simptomatski duševni poremećaji (F00-F09)

 • Napomena:
 • Ova podgrupa obuhvata niz duševnih poremećaja grupisanih na osnovu zajedničke, dokazive etiologije bolesti, povrede ili drugog oštećenja mozga, koje dovode do disfunkcije mozga. Disfunkcija može biti: a) primarna, koja direktno ili selektivno pogađa mozak, kao sto je to kod bolesti, povreda i oštećenja; ili b) sekundarna, koja napada mozak samo kao jedan od više organa ili sistema tela. Demencija (F00-F03) je sindrom oboljenja mozga, obično hronične ili progresivne prirode, u kome postoji višestruko oštećenje viših kortikalnih funkcija, uključujući pamćenje, mišljenje, orjentaciju, shvatanje, njena. Kognitivna oštećenja su, obično, praćena deterioracijom kontrole emocija, socijalnog ponašanja i motivacije, sto može nekada i da prethodi. Ovaj se sindrom javlja kod Aizheimerove bolesti, cerebrovaskularne bolesti i u drugim stanjima koja primarno ili sekundarno pogađaju mozak. Koristite dodatnu šifru, ako je potrebno, za označavanje naglašene bolesti.

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: