Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolesti krvi i krvotvornih organa i poremećaji imuniteta (D50-D89)

 • Isključuje se:
 • Morbus autoimmunis (systemicus) NOS (M35.9)
 • Stanja nastala u porođajnom periodu (P00-P96) )
 • Komplikacije trudnoće, rađanja i babinja (O00-O99) )
 • Urođene nakaznosti, deformacije i hromosomske nenormalnosti (Q00-Q99) )
 • Bolesti _lezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E00-E90) )
 • SIDA - uzrokovana humanim virusom koji slabi imunitet (B20-B24) )
 • Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih uzroka (S00-T98) Tumori (C00-D48) )
 • Simptomi, znaci i nenormalni klinički i laboratorijski nalazi (R00-R99)

Podgrupe

Nutritivne anemije (D50-D53)

Hemolitičke anemije (D55-D59)

Aplazijske i ostale anemije (D60-D64)

Poremećaji koagulacije, purpura i druga krvarenja (D65-D69)

Druge bolesti krvi i krvotvornih organa (D70-D77)

Poremećaji imuniteta (D80-D89)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: