Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Poremećaji imuniteta (D80-D89)

 • Uključuje se:
 • Disordines immunodeficientiae alii
 • Sarcoidosis
 • Isključuje se:
 • Morbus autoimmunis (systematicus) NOS (M35.9)
 • Dysfunctiones neutrophilorum polymorphonuclearium (D71)
 • Bolest humane imunodeficijencije izazvana virusom HIV (B20-B24)
 • Morbus HIV ingraviditate partu et puerperio (O98.7)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: