Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Zarazne i parazitarne bolesti (A00-B99)

 • Uključuje se:
 • Bolesti opšte poznate kao zarazne ili prenosne
 • Napomena:
 • Koristiti dodatne šifre (U80-U89) ako se želi identifikacija antibiotika na koji su bakterije rezistentne
 • Isključuje se:
 • Kliconoše ili sumnjive kliconoše zaraznih bolesti (Z22.-);
 • Određene lokalizovane infekcije - vidi grupe koje se odnose nasistemska oboljenja;
 • Zarazne i parazitarne bolesti koje komplikuju trudnoću, porođaj ibabinje (izuzima se porođajni tetanus i virus HIV bolesti) (O98.-);
 • Zarazne i parazitarne bolesti specifične za porođajni period (izuzimaju se: tetanus novorođenčeta, urođeni sifilis, perinatalna gonokokna infekcija i virus HIV bolesti) (P35-P39);
 • Grip i druge akutne infekcije disajnih puteva (J00-J22).

Podgrupe

Zarazne bolesti creva (A00-A09)

Tuberkuloza (A15-A19)

Neke zoonoze izazvane bakterijama (A20-A28)

Druge bolesti izazvane bakterijama (A30-A49)

Infekcije prenete pretežno polnim putem (A50-A64)

Druge bolesti izazvane spirohetama (A65-A69)

Druge bolesti izazvane hlamidijama (A70-A74)

Rikecioze (A75-A79)

Infekcije centralnog nervnog sistema izazvane virusima (A80-A89)

Artropodne i hemoragijske groznice izazvane virusima koje prenose insekti (A90-A99)

Infekcije sa oštećenjima kože i sluznice izazvane virusima (B00-B09)

Zapaljenja jetre izazvana virusima (B15-B19)

Sida - Bolest izazvana humanim virusom koji slabi imunitet (B20-B24)

Druge bolesti izazvane virusima (B25-B34)

Mikoze - Gljivična oboljenja (B35-B49)

Bolesti izazvane protozoama (B50-B64)

Bolesti izazvane parazitnim crvima (B65-B83)

Infestacije vaškama, grinjama i drugim člankonošcima (B85-B89)

Posledice zaraznih i parazitarnih bolesti (B90-B94)

Bakterijski, virusni i drugi uzročnici zaraznih bolesti (B95-B98)

Druge zarazne bolesti (B99)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: