Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom (Z00-Z99)

 • Napomena:
 • Ova grupa ne koristi se za međunarodno poređenje niti za primarno šifriranje smrtnosti.
 • Kategorije Z00–Z99 se koriste u prilikama kada se kao „dijagnoze“ ili „problemi“ beleže druga stanja, koja nisu bolesti, povrede niti spoljašnji uzroci koji se mogu klasifikovati u kategorije A00–Y89. Ova potreba može nastati u dve ključne situacije:
 • a) Kada osoba koja može ili ne mora biti bolesna, kontaktira sa zdravstvenom službom iz određenih specifičnih razloga, kao što su pružanje ograničene njege ili usluge zbog aktuelnog stanja, davanje organa ili tkiva, primanje profilaktičke vakcine ili savjetovanje o problemu koji po sebi nije ni bolest ni povreda.
 • b) Kad postoje određeni problemi ili okolnosti koji utiču na zdravstveno stanja osobe, ali nisu aktuelna bolest niti povreda. Takvi faktori mogu biti uočeni tokom pregleda stanovništva, kada osoba može ali ne mora biti u tom momentu bolesna, ili mogu biti zabeleženi kao dodatni faktori na koje treba obratiti pažnju kada se osobi pruža zdravstvena zaštita zbog neke bolesti ili povrede.

Podgrupe

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi pregleda i ispitivanja (Z00-Z13)

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje povezanim sa zaraznim bolestima (Z20-Z29)

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u okolnostima vezanim za reprodukciju (Z30-Z39)

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog specifičnih procedura i zdravstvene njege (Z40-Z54)

povezanim sa socioekonomskim i psihosocijalnim uslovima (Z55-Z65)

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima (Z70-Z76)

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje koje uzrokuju porodična ili lična prošlost i izvjesni životni uslovi (Z80-Z99)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: