Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja (V01-Y98)

 • Napomena:
 • Ovo poglavlje koje je u prethodnoj reviziji MKB predstavljalo dopunsku klasifikaciju, omogućuje klasifikaciju događaja i uslova u spoljašnjoj sredini koji izazivaju povrede, trovanja i druge nepovoljne efekte.Tamogde je šifra iz ovog dela primenljiva, treba da se koristi pored šifre iz druge grupe ove Klasifikacije koja ukazuje na prirodu oboljenja.Najčešće će oboljenje moći da se klasifikuje u Grupi XIX, Povrede, trovanja i neke druge posledice spoljašnjih uzroka (S00-T98). Uzroke smrti poželjno je tabulirati i prema Grupi XIX i prema Grupi XX, ali ako se tabulira samo jedna šifra, onda je poželjnije da to bude šifra iz Grupe XX. Druga oboljenja za koja se može utvrditi da su izazvana uzrocima iz spoljašnje sredine klasifikovana su u Grupi I do Grupe XVIII. Za ova oboljenja šifre iz Grupe XX treba da se koriste samo da bi se dobile dopunske informacije za analize više oboljenja.

Podgrupe

Saobraćajni udesi (V01-V99)

Drugi spoljašnji uzroci povređivanja (W00-X59)

Komplikacije medicinskog i hirurškog Iiječenja (Y40-Y84)

Namerno samopovređivanje (X60-X84)

Nasilje (X85-Y09)

Događaj sa neodređenom namerom (Y10-Y34)

Zakonske intervencije i ratne operacije (Y35-Y36)

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja (Y85-Y89)

Dopunski faktori obolevanja i umiranja (Y90-Y98)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: