Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Trudnoća, rađanje i babinje (O00-O99)

 • Napomena:
 • Šifre koje se koriste u ovoj grupi su u vezi sa pogoršanjem u trudnoći, porođaju i babinjama zbog razloga majke ili akušerstva.
 • Isključuje se:
 • Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnjih faktora (S00–T98)
 • Disordines mentales cum puerperio associati (F53.-)
 • Tetanus puerperalis (A34)
 • Necrosis glandulae pituitariae, post partum (E23.0)
 • Osteomalacia puerperalis (M83.0)
 • Kontrola trudnoće sa visokim rizikom (Z35.-)
 • normalne trudnoće (Z34)
 • Bolesti ili stanja koja komplikuju trudnoću, porođaj i babinje zbog spoljnjih uzroka za mortalitet (V,W, X, Y)

Podgrupe

Trudnoća završena pobačajem (O00-O08)

Otoci, belančevine u mokraći i poremećaji krvnog pritiska u trudnoći, porođaju i babinjama (O10-O16)

Druge bolesti majke vezane pretežno za trudnoću (O20-O29)

Zbrinjavanje majke vezano za plod, amnionsku šupljinu i moguće porođajne probleme (O30-O48)

Komplikacije trudova i porođaja (O60-O75)

Porođaj (Partus) (O80-O84)

Komplikacije u babinjama (O85-O92)

Druga stanja koja komplikuju trudnoću, rađanje i babinje (O94-O99)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: