Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolesti mokračno - polnog sistema (N00-N99)

 • Isključuje se:
 • Stanja nastala u porođajnom periodu (P00-P96)
 • Zarazne i parazitarne bolesti (A00-B99)
 • Komplikacije trudnoće, rađanja i babinja (O00-O99)
 • Urođene nakaznosti, deformacije i hromosomske nenormalnsoti (Q00-Q99)
 • Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E00-E90)
 • Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnjih uzroka (S00-T98) Tumori (C00-D48)
 • Simptomi, znaci i nenormalni klinički i laboratorijski nalazi (R00-R99)

Podgrupe

Bolesti glomerula bubrega (N00-N08)

Tubulo-intestinalne bolesti bubrega (N10-N16)

Otkazi bubrega (N17-N19)

Urolitijaza (N20-N23)

Drugi poremećaji bubrega i mokraćovoda (N25-N29)

Druge bolesti mokraćnog sistema (N30-N39)

Bolesti muških polnih organa (N40-N51)

Bolesti dojke (N60-N64)

Zapaljenjske bolesti ženskih karličnih organa (N70-N77)

Nezapaljenjske bolesti polnih organa žene (N80-N98)

Druge bolesti mokraćno-polnog sistema (N99)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: