Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolesti sistema za disanje (J00-J99)

 • Napomena:
 • Ako se opisuje disajno stanje koje ima više lokalizacija i koje nije posebno indeksirano, treba ga klasifikovati u niže anatomske lokalizacije (npr., tracheobronchitis kao bronchitis (J40).
 • Isključuje se:
 • Stanja nastala u porođajnom periodu (P00–P96)
 • Zarazne i parazitarne bolesti (A00–B99)
 • Komplikacije trudnoće, rađanja i babinja (O00–O99)
 • Urođene nakaznosti, deformacije i hromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
 • Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E00–E90)
 • Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnjih uzroka (S00–T98) Tumori (C00–D48)
 • Simptomi, znaci i nenormalni klinički i laboratorijski nalazi (R00–R99)

Podgrupe

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje (J00-J06)

Influenca i zapaljenje pluća (J09-J18)

Druge akutne infekcije donjeg dela sistema za disanje (J20-J22)

Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje (J30-J39)

Hronične bolesti donjeg dela sistema za disanje (J40-J47)

Bolesti pluća izazvane spoljašnjim uzročnicima (J60-J70)

Druge bolesti potpornih tkiva pluća (J80-J84)

Bolesti donjeg dela sistema za disanje praćene gnojenjem i izumiranjem tkiva (J85-J86)

Druge bolesti plućne maramice (J90-J94)

Druge bolesti sistema za disanje (J95-J99)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: