Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolesti sistema krvotoka (I00-I99)

 • Isključuje se:
 • Stanja nastala u porođajnom dobu (P00-P96)
 • Zarazne i parazitarne bolesti (A00-B99)
 • Komplikacije trudnoće, rađanja i babinja (O00-O99)
 • Urođeni poremećaji, nakaznosti i hromosomske nenormalnosti (Q00-Q99)
 • Bolest žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E00-E90)
 • Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnjih uzroka (S00-T98) Tumori (C00-D48)
 • Simptomi, znaci i nenormalni klinički i laboratorijski nalazi (R00-R99)
 • Sistemska oboljenja vezivnog tkiva (M30-M36)
 • Ischaemia cerebri transitiva et syndromae affines (G45.-)

Podgrupe

Akutna reumatska groznica (I00-I02)

Hronične reumatske bolesti srca (I05-I09)

Bolesti izazvane povišenim krvnim pritiskom (I10-I15)

Ishemijske bolesti srca (I20-I25)

Plućno srce i bolesti plućne cirkulacije (I26-I28)

Druge bolesti srca (I30-I52)

Bolesti krvnih sudova mozga (I60-I69)

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara (I70-I79)

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova (I80-I89)

Druge i neoznačene bolesti krvotoka (I95-I99)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: