Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolesti oka i adneksa oka (H00-H59)

 • Isključuje se:
 • Stanja u porođajnom periodu (P00–P96)
 • Zarazne i parazitarne bolesti (A00–B99)
 • komplikacije trudnoće, rađanja i babinja (O00–O99)
 • Urođene nakaznosti, deformacije i hromosomske nenormalnosti (Q00–Q99)
 • Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E00–E90)
 • Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnjih uzroka (S00–T98)
 • Tumori (C00–D48)
 • Simptomi, znaci i nenormalni klinički i laboratorijski nalazi (R00–R99)

Podgrupe

Poremećaji kapaka, suznog aparata i orbite (H00-H06)

Poremećaji vežnjače (H10-H13)

Bolesti beonjače, rožnjače, dužice i cilijarnog tela (H15-H22)

Poremećaji sočiva oka (H25-H28)

Bolesti sudovnjače i mrežnjače (H30-H36)

Glaukom (H40-H42)

Bolesti staklastog tela i jabučice oka (H43-H45)

Bolesti vidnog nerva i vidnih puteva (H46-H48)

Poremećaji očnih mišića, binokularnog vida, akomodacije i refrakcije (H49-H52)

Poremećaji vida i slepilo (H53-H54)

Drugi poremećaji oka i adneksa (H55-H59 )

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: