Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E00-E90)

 • Napomena:
 • Sve neoplazme, bilo da su funkcionalno aktivne ili ne, klasifikovane su u (Grupi II).
 • Odgovarajuće šifreu ovoj Grupi (npr. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogu po želji biti korišćene da označe ili funkcionalnu aktivnos neoplazmi, ektopičnog endokrinog tkiva ili hiper i hipofunkciju endokrinih žlezda u vezi tih neoplazmi i ostala stanja klasifikovana na drugom mestu
 • Isključuje se:
 • Komplikacije trudnoće, rađanja i babinja (O00-O99) Simptomi, znaci i nenormalni klinički i laboratorijski nalazi (R00-R99)
 • Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče (P70-P74)

Podgrupe

Bolesti štitaste žlezde (E00-E07)

Sećerna bolest (E10-E14)

Drugi poremećaji regulacije glikoze i unutrašnjeg lučenja gušterače (E15-E16)

Poremećaji drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem (E20-E35)

Pothranjenost (E40-E46)

Drugi oblici nedovoljne ishrane (E50-E64)

Gojaznost i bolesti prekomerne ishrane (E65-E68)

Poremećaji metabolizma (E70-E90)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: