Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F60Posebni poremećaji ličnosti - Disordines personalitatis specifici

 • Napomena:
 • Ovo su ozbiljne karakterološke smetnje ličnosti i tendencija ponašanja osobe. Poremećaji nisu direktna posledica bolesti oštećenja i drugih promijena na mozgu, drugog psihijatrijskog poremećaja i obično uključuju nekoliko aspekata ličnosti. Poremećaji su povezani skoro uvek, sa značajnim ličnim i socijalnim problemima i pojavljuju se obično u kasnom detinjstvu ili adolescenciji a nastavljaju se i u odraslo doba.

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: