Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q06.9Urođena malformacija kičmene moždine, neoznačena - Malformatio medullae spinalis congenita non specificata

Q07.9Urođena malformacija nervnog sistema, neoznačena - Malformatio systematis nervosi congenita non specificata

Q10Urođene malformacije kapka, suznog aparata i očne duplje - Malformationes palpebrae, apparatus lacrimalis et orbitae congenitae

Q10.0Urođena spuštenost kapka oka - Ptosis palpebrae congenita

Q10.1Urođena izvrnutost kapka - Ectropium congenitum

Q10.2Urođena uvrnutost kapka - Entropium congenitum

Q10.5Urođena stenoza i striktura suznog kanala - Stenosis et strictura ductus lacrimalis congenitalis

Q10.7Urođena malformacija očne duplje - Malformatio orbitae congenitalis

Q11.2Urođeno malo oko - Microphthalmus

Q12Urođene malformacije sočiva oka - Malformationes lentis oculi congenitales

Q12.0Urođena katarakta - Cataracta congenitalis

Q12.1Urođena dislokacija sočiva oka - Dislocatio lentis congenita

Q12.2Urođeni nedostatak dela kristalnog sočiva oka - Coloboma lentis

Q12.3Urođeni nedostatak sočiva oka - Aphakia congenita

Q12.9Urođena malformacija sočiva oka, neoznačena - Malformatio lentis congenitalis non specificata

Q13Urođenemalformacije prednjeg očnog segmenta - Malformationes segmenti oculi anterioris congenitae

Q13.0Urođeni nedostatak dela dužice - Coloboma iridis

Q13.3Urođena malformacija rožnjače - Opacitas corneae congenita

Q13.9Urođenamalformacija prednjeg očnog segmenta, neoznačena - Malformatio segmenti oculi anterioris congenita non specificata

Q14Urođene malformacije zadnjeg očnog segmenta - Malformationes segmenti oculi posterioris congenitae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: