Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q44.6Urođeno cistična jetra - Hepar cysticum congenitum

Q41.1Urođeno agenezija, atrezija i stenoza jejniuma - Agenesia, atresia et stenosis jejuni congenita

Q64.2Urođeni zalisci zadnjeg dela mokraćovoda bešike - Valvulae urethrales posteriores congenitae

Q62.7Urođeni veziko-uretro-renalni refluks mokraće - Refluum vesico-ureterorenalis congenitum

Q62.2Urođeni velik megaloureter - Megaloureter congenitus

Q36.1Urođeni središni rascjep usne - Labium leporinum mediale

A50.9Urođeni sifilis, neoznačen - Syphilis congenita non specificata

A50Urođeni sifilis - Syphilis congenita

Q37Urođeni rascjep usne i nepca - Cheilopalatoschisis congenitalis

Q36Urođeni rascjep usne - „zečja” usna - Labium leporinum congenitalis

Q79.3Urođeni rascjep trbuha - Gastroschisis

Q35Urođeni rascjep nepca - Palatoschisis congenitalis

E25.0Urođeni poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde, povezani sa nedostatkom enzima - Disordines adrenogenitales congeniti cum deficientia enzymarum

Q24.0Urođeni položaj srca na desnoj strani - Dextrocardia

Q80.3Urođeni plikoviti eritem kože sličan ihtiozi - Erythodermia ichthyosiformis bullosa congenita

Q30.3Urođeni otvor nosne pregrade - Perforatio septi nasi congenita

Q62Urođeni opstruktivni defekti bubrežne čašice i anomalije mokraćovoda bubrega - Defectus obstructivi pelvis renis congeniti et malformationes ureteris congenitae

Q37.0Urođeni obostrani rascjep usne i tvrdog nepca - Cheilopalatoschisis dura bilateralis

Q37.4Urođeni obostrani rascjep usne i tvrdog i mekog nepca - Cheilopalatoschisis dura et mollis bilateralis

Q37.8Urođeni obostrani rascjep usne i nepca, neoznačen - Cheilopalatoschisis bilateralis non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: