Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

P35.9Urođena bolest izazvana virusom, neoznačena - Morbus viralis congenitus non specificatus

P37.0Urođena tuberkuloza - Tuberculosis congenitalis

P37.1Urođena toksoplazmoza - Toxoplasmosis congenitalis

P37.2Urođena diseminovana listerioza - Listeriosis congenitalis disseminata

P37.3Urođena tropska malarija (falciparum) - Malaria tropica (falciparum) congenitalis

P37.9Urođena infekcija i parazitarna bolest, neoznačena - Infectio et morbus parasitarius congenitus non specificatus

P61.3Urođena malokrvnost ploda posle gubitka krvi - Anaemia fetus posthaemorrhagica congenita

P83.5Urođena hidrocela - Hydrocele congenita

P92.2Usporeno uzimanje hrane novorođenčeta - Receptio alimenti neonati tarda

P94.1Urođeno povišen tonus mišića novorođenčeta - Hypertonia musculorum neonati congenita

P94.2Urođeno snižen tonus mišića novorođenčeta - Hypotonia musculorum neonati congenita

P96.0Urođena insuficijencija bubrega novorođenčeta - Insufficientia renalis neonati congenita

Q03Urođeni hidrocefalus - Hydrocephalus congenitalis

Q03.0Uređena malformacija kanala Sylvius - Malformatio aquaeductus cerebri (Sylvius)

Q03.9Urođeni hidrocefalus, neoznačen - Hydrocephalus congenitus non specificatus

Q04.0Urođena malformacija korpus kalozuma - Malformatio corporis callosi congenitae

Q04.5Urođeno velik mozak - Megalocephalia

Q04.6Urođena cista mozga - Cystis cerebri congenita

Q04.9Urođena malformacija mozga, neoznačena - Malformatio cerebri congenita non specificata

Q06.0Urođen nedostatak kičmene moždine - Amyelia

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: