Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

I45.3Trifascikularni blok - Block trifascicularis

A05.1Trovanje pokvarenom hranom - Botulismus

G44.2Tenziona glavobolja - Cephalgia tensionis

N74.0*Tuberkuloza grlića materice - Cervicitis uteri tuberculosa (A18.1†)

H00.1Tvrdo zrno očnog kapka - Chalazion

E05.5Tireotoksička kriza - Crisis thyreotoxica

N33.0*Tuberkulozno zapaljenje mokraćne bešike - Cystitis tuberculosa (A18.1†)

R63.3Teškoće pri uzimanju hrane i loša regulacija - Difficultates ad receptionem alimenti et regulatio mala

P92.5Teškoće novorođenčeta pri sisanju - Difficultates neonati ad succionem

F22Trajni sumanuti poremećaji - Disordines delusionales persistentes

F53.1Teški duševni poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa babinjama - Disordines mentales et disordines morum graves cum puerperio associati

G70.1Toksični mišićno-nervni poremećaji - Disordines myoneurales toxici

F45Tjelesni psihogeni poremećaji - Disordines somatoformes

F60.4Teatralni poremećaj ličnosti - Disordo personalitatis histrionicus

N87.2Teška displazija grlića materice - Dysplasia cervicis uteri gravis

N89.2Teška displazija vagine - Dysplasia vaginae gravis

N90.2Teška displazija vulve - Dysplasia vulvae gravis

T51Toksičko dejstvo alkohola - Effectus alcoholis toxicus

T58Toksičko dejstvo ugljen-monoksida - Effectus carbomonoxidi toxicus

T53Toksička dejstva halogenih derivata alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika - Effectus derivatorum hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum toxici halogenium

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: