Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

S78Traumatska amputacija kuka i butine - Amputatio traumatica coxae et femoris

T13.6Traumatska amputacija neoznačenog predela noge - Amputatio traumatica extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T11.6Traumatska amputacija u neoznačenom predelu ruke - Amputatio traumatica extremitatis superioris, regionis non specificatae

S38.2Traumatska amputacija spoljnih polnih organa - Amputatio traumatica genitaliorum externorum

S58.0Traumatska amputacija u predelu lakta - Amputatio traumatica in regione cubiti

S48Traumatska amputacija u predelu ramena i nadlaktice - Amputatio traumatica in regione deltoidea et bracchii

S58.1Traumatska amputacija u predelu između lakta i ručnog zgloba - Amputatio traumatica in regione inter cubitum et carpum

S48.1Traumatska amputacija u predelu između ramena i lakta - Amputatio traumatica inter regionem deltoideam et cubitum

T05Traumatska amputacija više predela tela - Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium

T05.5Traumatska amputacija obe noge u neodređenom predelu - Amputatio traumatica utriusque extremitatis inferioris, regionis indefinitae

S68.8Traumatska amputacija drugih delova ručja i šake - Amputatio traumatica, partium carpi et manus aliarum

T09.6Traumatska amputacija trupa u neoznačenom predelu - Amputatio trunci traumatica regionis non specificatae

T05.1Traumatska amputacija jedne šake i druge ruke - Amputatio unius manus et extremitatis superioris alterius traumatica

T05.4Traumatska amputacija jednog stopala i druge noge - Amputatio unius pedis et extremitatis inferioris alterius traumatica

T05.2Traumatska amputacija obe ruke - Amputatio utriusque extremitatis superioris traumatica

T05.0Traumatska amputacija obe šake - Amputatio utriusque manus traumatica

S38.3Traumatska amputacija drugih neoznačenih delova trbuha, slabine i karlice - Amtputatio traumatica partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum, non specificatarum

P22Težak poremećaj disanja novorođenčeta - Angor (disterss) neonati respiratorius

P22.9Težak poremećaj disanja novorođenčeta, neoznačen - Angor neonati respiratorius non specificatus

M01.1*Tuberkulozno zapaljenje zgloba - Arthritis tuberculosa (A18.0†)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: