Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Y19Trovanje i izlaganje ostalim i neoznačenim hemikalijama i štetnim supstancama, neutvrđene namere

Y14Trovanje i izlaganje ostalim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama neutvrđene namere

Z32.0Trudnoća, (za sad) nepotvrđena

Z32.1Trudnoća, potvrđena

Z31.0Tuboplastika ili vazoplastika posle prethodne sterilizacije

K90.1Tropska masna stolica - „Sprue” tropica

H33.4Trakciono odlubljenje mrežnjače - Ablatio retinae tractionalis

L70.3Tropske akne - Acnae tropicae

A48.3Toksički šok sindrom - Afflictus toxicus syndroma

L94.6Trakasto kružno stanje oko prsta ili uda - Ainhum

H54.1Teška slabovidost oba oka - Amblyopia difficilis oculi utriusque

H54.5Teška slabovidost na jednom oku - Amblyopia difficilis unius oculi

S58Traumatska amputacija podlaktice - Amputatio antebracchii traumatica

S78.0Traumatska amputacija zgloba kuka - Amputatio articuli coxae traumatica

S48.0Traumatska amputacija zgloba ramena - Amputatio articuli humeroscapularis traumatica

S68Traumatska amputacija ručja i šake - Amputatio carpi et manus traumatica

S68.9Traumatska amputacija ručja i šake u neoznačenom predelu - Amputatio carpi et manus traumatica, regionis non specificatae

S78.9Traumatska amputacija kuka i butine u neoznačenom predelu - Amputatio coxae et femoris traumatica, regionis non specificatae

S88Traumatska amputacija potkolenice - Amputatio cruris traumatica

S88.1Traumatska amputacija potkolenice - Amputatio cruris traumatica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: