Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

A01.0Trbušni tifus - Typhus abdominalis

B88.1Tungijaza, uzročnik buva Tunga penetrans - Tungiasis (Infestatio Sandiflea)

D42.9Tumor neoznačene moždanice - Tumor meningis non specificati

A21.2Tularemija pluća - Tularaemia pulmonalis

A21.1Tularaemija žlezda oka - Tularaemia oculoglandularis

A21.9Tularemija, neoznačena - Tularaemia non specificata

A21.3Tularemija želuca i creva - Tularaemia gastrointestinalis

A21Tularemija - Tularaemia

A17.9†Tuberkuloza nervnog sistema, neoznačena - Tuberculosis systematis nervosi non specificata

A17†Tuberkuloza nervnog sistema - Tuberculosis systematis nervosi

A18.1Tuberkuloza polno-mokraćnog sistema - Tuberculosis systematis genitourinarii

M49.0*Tuberkuloza kičme - Tuberculosis spinalis (A18.0†)

A15.1Tuberkuloza pluća, potvrđena samo kulturom - Tuberculosis pulmonis, solum cultura confirmata

A16.1Tuberkuloza pluća, bez bakteriološkog i histološkog ispitivanja - Tuberculosis pulmonis, sine exploratione bacteriologica et histologica

A16.2Tuberkuloza pluća, bez bakteriološke ili histološke potvrde - Tuberculosis pulmonis, sine confirmatione bacteriologica et histologica

A15.2Tuberkuloza pluća, potvrđena histološki - Tuberculosis pulmonis, per histologiam confirmata

A15.3Tuberkuloza pluća, potvrđena neoznačenim metodama - Tuberculosis pulmonis, methodis non specificatis confirmata

A15.0Tube Tuberkuloza pluća, potvrđena mikroskopskim pregledom ispljuvka - Tuberculosis pulmonis per microscopiam sputi confirmata

A16.0Tube Tuberkuloza pluća, bakteriološki i histološki negativna - Tuberculosis pulmonis per bacteriologiam et histologiam negativa

A18.0†Tuberkuloza kostiju i zglobova - Tuberculosis ossium et articulorum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: