Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

O10.2Ranije postojeća hipertenzivna bolest bubrega kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus renalis hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.1Ranije postojeća hipertenzivna bolest srca kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus cardiacus hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10.0Ranije postojeći povišeni krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arteriaiis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

O10Ranije postojeći povišen krvni pritisak kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Hypertensio arteriaiis antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperii

N48.5Ranica muškog uda - Ulcus penis

N25.0Renalni poremećaj razvoja kostiju - Osteodystrophia renalis

M94.3Rastapanje hrskavice - Chondrolysis

M94.2Razmekšavanje hrskavice - Chondromalacia

M91.2Ravan kuk - Coxa plana

M89.5Rastapanje koštanog tkiva - Osteolysis

M83.9Razmekšavanje kosti u odrasle osobe, neoznačeno - Osteomalacia ad adultum non specificata

M83.3Razmekšavanje kosti izazvano nedovoljnom ishranom u odrasle osobe - Osteomalacia adulta malnutritionis

M83.2Razmekšavanje kosti izazvano slabom apsorpcijom u odrasle osobe - Osteomalacia adulta malabsorptionalis

M83.1Razmekšavanje kosti u starosti - Osteomalacia senilis

M83.0Razmekšavanje kosti u babinjama - Osteomalacia puerperalis

M83Razmekšavanje kosti u odrasle osobe - Osteomalacia ad adultum

M79.0Reumatizam, neoznačen - Rheumatismus non specificatus

M62.0Razmicanje mišića - Diastasis musculi

M43.0Raspadanje pršljena - Spondylolysis

M35.3Reumatski bolovi u mišićima - Polymyalgia rheumatica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: