Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Q05.6Rascjep grudnog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida thoracica non hidrocephalica

Q05.5Rascjep vratnog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida cervicalis non hidrocephalica

Q05.4Rascjep kičmenog stuba sa hidrocefalusom, neoznačen - Spina bifida hydrocephalica non specificata

Q05.3Rascjep krsnog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida sacralis hydrocephalica

Q05.2Rascjep slabinskog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida lumbalis hydrocephalica

Q05.1Rascjep grudnog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida thoracica hydrocephalica

Q05.0Rascjep vratnog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida cervicalis hydrocephalica

Q05Rascjep kičmenog stuba - Spina bifida

Q00.2Rascijepljenost na potiljku - Iniencephalus

Q00.1Rascijepljenost lobanje i kičme - Craniorachischisis

P93Reakcije i trovanja lekovima ploda i novorođenčeta - Reactiones et intoxicationes medicamentosae fetus et neonati

P91.3Razdražljivost mozga novorođenčeta - Irritabilitas cerebri neonati

P91.2Razmekšavanje bele mase mozga novorođenčeta - Leucomalacia cerebri neonati

P55.0Rh-izoimunizacija ploda i novorođenčeta - Rhesus-isoimmunisatio fetus et neonati

O24.3Ranije postojeća šećerna bolest, neoznačena - Diabetes mellitus antecedens non specificatus

O24.2Ranije postojeća šećerna bolest izazvana nedovoljnom ishranom - Diabetes mellitus antecedens malnutritionalis

O24.1Ranije postojeća šećerna bolest, insulin - nezavisna - Diabetes mellitus antecedens, non insulinum - dependens

O24.0Ranije postojeća šećerna bolest, insulin - zavisna - Diabetes mellitus antecedens, insulinum - dependens

O10.4Ranije postojeći sekundarni povišen krvni pritisak kao komplikacija, porođaja i babinja - Hypertensio arterialis secundaria antecedens ut complicatio graviditatis, partus et puerperiii

O10.3Ranije postojeća hipertenzivna bolest srca i bubrega kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja - Morbus cardiacus et renalis hypertensivus antecedens ut complicatio graviditatem, partus et puerperii

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: