Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

Z39.2Rutinsko praćenje posle porođaja

Z41.2Rutinsko i ritualno obrezivanje muškog polnog uda

Z00.1Rutinski zdravstveni pregled dece

Z10.3Rutinski opšti zdravstveni pregled sportskih timova

Z10.2Rutinski opšti zdravstveni pregled pripadnika oružanih snaga

Z10.1Rutinski opšti zdravstveni pregled osoba koje žive u zatvorenim institucijama

Z10.8Rutinski opšti zdravstveni pregled drugih definisanih subpopulacija

Z10Rutinski opšti zdravstveni pregled definisane subpopulacije

I23.3Ruptura zida srca bez hemoperikarda, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Ruptura parietis cordis sine haemopericardio ut complicatio post infarctum myocardii acutum

S93.2Ruptura veza u predelu skočnog zgloba i stopala - Ruptura ligamentorum, regionis malleoli et pedis

I23.4Ruptura tenzionih hordi srčanog zalistka, kao komplikacija akutnog infarkta miokarda - Ruptura chordae tendineae ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I51.1Ruptura tendinorne horde - Ruptura chordae tendineae

I51.2Ruptura papilarnog mišića srca - Ruptura muscull papillaris cordis

I23.5Ruptura papilarnih mišića srčanog zalistka, kao komplikacija akutnog infarkta miokarda - Ruptura musculorum papillarium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I77.2Ruptura arterije - Ruptura arteriae

I71.3Ruptura aneurizme trbušnog dela aorte - Aneurysma aortae abdominalis ruptum

I71.8Ruptura aneurizme neoznačenog dela aorte - Aneurysma aortae ruptum partis non specificatae

I71.1Ruptura aneurizme grudnog dela aorte - Aneurysma aortae thoracalis ruptum

I71.5Ruptura aneurizme grudno-trbušnog dela aorte - Aneurysma aortae thoracoabdominalis ruptum

B06.0†Rubeola sa neurološkim komplikacijama - Rubeola cum complicationibus neurologicis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: