Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

I07.2Reumatsko suženje i insuficijencija trikuspidalnog zaliska - Stenosis et insufficientia valvulae tricuspidalis rheumatica

I07.9Reumatska bolest trikuspidalnog zaliska, neoznačena - Morbus valvulae tricuspidalis rheumaticus non specificatus

I09.0Reumatsko zapaljenje srčanog mišića - Myocarditis rheumatica

I09.1Reumatske bolesti endokarda, zalistak neoznačen - Morbi endocardii rheumatici, valvula non specificata

I09.9Reumatska bolest srca, neoznačena - Morbus cordis rheumaticus non specificatus

I23.3Ruptura zida srca bez hemoperikarda, kao komplikacija posle akutnog infarkta miokarda - Ruptura parietis cordis sine haemopericardio ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.4Ruptura tenzionih hordi srčanog zalistka, kao komplikacija akutnog infarkta miokarda - Ruptura chordae tendineae ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I23.5Ruptura papilarnih mišića srčanog zalistka, kao komplikacija akutnog infarkta miokarda - Ruptura musculorum papillarium ut complicatio post infarctum myocardii acutum

I25.2Raniji infarkt miokarda - Infarctus myocardii antea

I51.1Ruptura tendinorne horde - Ruptura chordae tendineae

I51.2Ruptura papilarnog mišića srca - Ruptura muscull papillaris cordis

I67.0Rascjep arterije mozga, bez rupture - Arteria cerebri dissecta non rupta

I71.0Rascijepljena aneurizma aorte bilo koji dio - Aneurysma aortae dissectum

I71.1Ruptura aneurizme grudnog dela aorte - Aneurysma aortae thoracalis ruptum

I71.3Ruptura aneurizme trbušnog dela aorte - Aneurysma aortae abdominalis ruptum

I71.5Ruptura aneurizme grudno-trbušnog dela aorte - Aneurysma aortae thoracoabdominalis ruptum

I71.8Ruptura aneurizme neoznačenog dela aorte - Aneurysma aortae ruptum partis non specificatae

I77.2Ruptura arterije - Ruptura arteriae

J68Respiratorna stanja izazvana hemikalijama, gasovima, dimovima i parama - Conditiones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

J68.9Respiratorna stanja izazvana hemikalijama, gasovima, dimovima i parama, neoznačena - Conditiones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes non specificatae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: