Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

G90.1Riley-Dayeva porodična disfunkcija autonomnog nervnog sistema - Dysautonomia familiaris (Riley-Day)

G93.7Reyeov sindrom - Syndroma Reye

H33.3Rascjepi mrežnjače bez odlubljenja - Rupturae retinae sine ablatione

H35.7Razdvajanje slojeva mrežnjače - Separatio stratorum retinae

H50.9Razrokost, neoznačena - Strabismus non specificatus

I00Reumatska groznica bez oboljenja srca - Febris rheumatica sine morbo cordis

I01Reumatska groznica sa oboljenjem srca - Febris rheumatica cum morbo cordis

I02Reumatska horeja - Chorea rheumatica

I02.0Reumatska horeja sa oboljenjem srca - Chorea rheumatica cum morbo cordis

I02.9Reumatska horeja bez oboljenja srca - Chorea rheumatica sine morbo cordis

I05Reumatske bolesti mitralnih zalistaka - Morbi valvularum mitralis rheumatici

I05.1Reumatska mitralna insuficijencija - Insufficientia valvulae mitralis rheumatica

I06Reumatske bolesti aortnih zalistaka - Morbi valvulae aortae rheumatici

I06.0Reumatsko suženje aorte - Stenosis aortae rheumatica

I06.1Reumatska aortna insuficijencija - Insufficientia valvulae aortae rheumatica

I06.2Reumatsko suženje sa insuficijencijom aorte - Stenosis cum insufficientia aortae rheumatica

I06.9Reumatska bolest aortnog zaliska, neoznačena - Morbus valvulae aortae rheumaticus non specificatus

I07Reumatske bolesti trikuspidalnog zaliska - Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici

I07.0Reumatsko suženje trikuspidalnog zaliska - Stenosis valvulae tricuspidalis rheumatica

I07.1Reumatska insuficijencija trikuspidalnog zaliska - Insufficientia valvulae tricuspidalis rheumatica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: