Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

S31.3Otvorena rana mošnice i sjemenika - Vulnus apertum scroti et testis

S51.0Otvorena rana lakta - Vulnus apertum cubiti

S71Otvorena rana kuka i butine - Vulnus apertum, coxae et femoris

S71.0Otvorena rana kuka - Vulnus apertum coxae

S81.0Otvorena rana kolena - Vulnus apertum genus

S01.1Otvorena rana kapka oka i okoline oka - Vulnus apertum palpebrae et regionis periocularis

S21Otvorena rana grudnog koša - Vulnus apertum thoracis

S11.0Otvorena rana grkljana i dušnika - Vulnus apertum laryngis et tracheae

T01.0Otvorena rana glave i vrata - Vulnus apertum capitis et colli

S01Otvorena rana glave - Vulnus apertum capitis

S31.8Otvorena rana drugih neoznačenih delova trbuha - Vulnus apertum partium abdominis alarum, non specificatarum

S71.8Otvorena rana drugih neoznačenih delova karličnog pojasa - Vulnus apertum partium cinguli pelvis aliarum, non specificatarum

S41.8Otvorena rana drugih i neoznačenih delova pojasa u ramenom predelu - Vulnus apertum partium cinguli regionis deltoideae aliarum non specificatarum

S11.8Otvorena rana drugih delova vrata - Vulnus apertum colli, partium aliarum

S61.8Otvorena rana drugih delova ručja i šake - Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum

S81.8Otvorena rana drugih delova potkolenice - Vulnus apertum partium cruris aliarum

S51.8Otvorena rana drugih delova podlaktice - Vulnus apertum partium antebracchii aliarum

S21.8Otvorena rana drugih delova grudnog koša - Vulnus apertum partium thoracis aliarum

S01.8Otvorena rana drugih delova glave - Vulnus apertum capitis, partium aliarum

S21.0Otvorena rana dojke - Vulnus apertum mammae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: