Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

C94Ostale leukemije označenih tipova ćelija - Leucaemiae typorum specificatorum cellularum aliae

C96Ostali zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva - Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia

D21Ostali dobroćudni tumori vezivnog i drugog mekog tkiva - Neoplasmata benigna alia textus connexivi et mollis alii

D23Ostali dobroćudni tumori kože - Neoplasmata benigna cutis alia

D26Ostali dobroćudni tumori materice - Neoplasmata benigna uteri alia

D47Ostali tumori neizvesne ili nepoznate prirode limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva - Neoplasmata naturae incertae sive ignotae telae lymphaticae, hematopoieticae et telarum affinium alia

D47.4Osteomijelofibroza - Osteomyelofibrosis

D53Ostale anemije izazvane neodgovarajućom ishranom - Anaemiae nutritionales aliae

D58Ostale nasledne hemolitičke anemije - Anaemiae haemolyticae hereditariae aliae

D61Ostale aplazijske anemije - Anaemiae aplasticae aliae

D64Ostale anemije - Anaemiae aliae

D68Ostali poremećaji zgrušavanja krvi - Defectus coagulationis alii

D72Ostale bolesti belih krvnih zrnaca - Morbi leucocytorum alii

D75Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa - Morbi sanguinis et systematis haematopoietici alii

D76Ostale označene bolesti limforetikularnog tkiva i retikulohistiocitnog sistema - Morbi telae lymphoreticularis et systematis reticulohistiocytici specificati, alii

D77*Ostali poremećaji krvi i krvotvornih organa - Disordines sanguinis et systematis haematopoietici alii

D83Opšte varijabilno smanjenje imuniteta - Immunodeficientia variabilis communis

D83.0Opšte promenljivo smanjenje imuniteta sa predominantnim nenormalnostima broja i funkcije B-ćelija - Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-cellularum praedominantibus

D83.1Opšte promenljivo smanjenje imuniteta sa predominantnim poremećajima imunoregulacije T-ćelija - Immunodeficientia variabilis communis T-cellularis

D83.2Opšte promenljivo smanjenje imuniteta sa autoantitelima prema B- i T-ćelijama - Immunodeficientia variabilis communis B-T-cellularis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: