Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

S31Otvorena rana trbuha, slabine i karlice - Vulnus apertum abdominis, lumbi et pelvis

T14.1Otvorena rana tela, neoznačenog predela - Vulnus apertum corporis, regionis non specificatae

S31.0Otvorena rana slabine i karlice - Vulnus apertum lumbi et pelvis

S61Otvorena rana ručja i šake - Vulnus apertum carpi et manus

S61.1Otvorena rana prsta (prstiju) šake, sa povredom nokta - Vulnus apertum digiti (digitorum) manus, cum laesione unguis

S61.0Otvorena rana prsta (prstiju) šake, bez povrede nokta - Vulnus apertum digiti (digitorum) manus, sive laesione unguis

S91.2Otvorena rana prsta (prstiju) sa ozledom nokta - Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis

S91.1Otvorena rana prsta (prstiju) bez ozlede nokta - Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis

S21.1Otvorena rana prednjeg zida grudnog koša - Vulnus apertum parietis thoracis anterioris

S81Otvorena rana potkolenice - Vulnus apertum cruris

S01.0Otvorena rana poglavine - Vulnus apertum capillitii

S51Otvorena rana podlaktice - Vulnus apertum antebracchii

S01.4Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice - Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis

S01.2Otvorena rana nosa - Vulnus apertum nasi

S61.9Otvorena rana neoznačenog dela ručja i šake - Vulnus apertum partis carpi et manus non specificatae

S81.9Otvorena rana neoznačenog dela potkolenice - Vulnus apertum cruris, partis non specificatae

S51.9Otvorena rana neoznačenog dela podlaktice - Vulnus apertum antebracchii, partis non specificatae

S01.9Otvorena rana neoznačenog dela glave - Vulnus apertum capitis, partis non specificata

S41.1Otvorena rana nadlaktice - Vulnus apertum bracchii

S31.2Otvorena rana muškog uda - Vulnus apertum penis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: