Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

R59.0Ograničeno povećanje limfnih nodusa - Hypertrophia lymphonodorum localisata

L53.2Oivičeni eritem - Erythema marginatum

H34.1Okluzija centralne arterije mrežnjače - Occlusio arteriae retinae centralis

I65.8Okluzija i stenoza druge premoždane arterije - Occlusio et stenosis arteriae praecerebralis alia

I65.9Okluzija i stenoza premoždane arterije, neoznačene - Occlusio et stenosis arteriae praecerebralis non specificatae

I66.3Okluzija i suženje arterija malog mozga - Occlusio et stenosis arteriarum cerebelli

I66Okluzija i suženje arterija mozga bez infarkta mozga - Occlusio et stenosis arteriarum cerebri sine infarctu

I65.1Okluzija i suženje arterije baze mozga - Occlusio et stenosis arteriae basalis

I65.0Okluzija i suženje arterije vratne kičme - Occlusio et stenosis arteriae vertebralis

I66.8Okluzija i suženje druge arterije mozga - Occlusio et stenosis arteriae cerebri aliae

I65.2Okluzija i suženje glavne arterije vrata - Occlusio et stenosis arteriae carotis

I66.9Okluzija i suženje neoznačene arterije mozga - Occlusio et stenosis arteriae cerebri non specificatae

I66.1Okluzija i suženje prednje arterije mozga - Occlusio et stenosis arteriae cerebri anterioris

I65Okluzija i suženje premoždanih arterija, bez infarkta mozga - Occlusio et stenosis arteriarum praecerebralium , sine infarctu cerebri

I66.0Okluzija i suženje srednje arterije mozga - Occlusio et stenosis arteriae cerebri mediae

I66.4Okluzija i suženje više cerebralnih i bilateralnih arterija mozga - Occlusio et stenosis arteriarum cerebri multiplicium et arteriarum cerebri bilateralium

I66.2Okluzija i suženje zadnje arterije mozga - Occlusio et stenosis arteriae cerebri posterioris

H34.9Okluzija krvnog suda mrežnjače, neoznačena - Occlusio retinae vascularis non specificata

H68.1Okluzija ušne tube - Occlusio tubae auditivae (Eustachii)

H34Okluzije krvnih sudova mrežnjače - Occlusiones retinae vasculares

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: