Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

N80.3Materična sluznica na potrbušnici male karlice - Endometriosis peritonaei pelvis

N80.4Materična sluznica na pregradi između pravog creva i vagine i u zidu vagine - Endometriosis septi rectovaginalis et vaginae

N80.2Materična sluznica u jajovodu - Endometriosis tubae uterinae

N80.0Materična sluznica u mišiću materice - Endometriosis uteri

F30.9Manijačka epizoda, neoznačena - Episodium maniacum non specificatum

Q78.6Multipne urođene egzostoze - Exostoses multiplices congenitae

M35.5Multifokalna skleroza vezivnog tkiva - Fibrosclerosis multifocalis

D47.2Monoklonska gamopatija (MGUS) - Gammopathia monoclonalis (MGUS)

P10.1Moždano krvarenje novorođenčeta usled porođajne povrede - Haemorrhagia cerebralis neonati propter trauma per partum

G81.0Mlitava jednostrana paraliza - Hemiplegia flaccida

C96.5Multifokalna i jednosistemska histiocitoza Langerhansovih ćelija - Histiocytosis multifocalis et unisistemicis cellularum Langerhans

I10.1Maligna hipertenzija - Hypertensia maligna

A67.3Mješovite lezije pinte - Laesiones „pinta” mixtae

C94.3Mastocitna leukemija sa mijelofibrozom - Leucaemia mastocytica cum myelofibrosi

C93Monocitna leukemija - Leucaemia monocytica

C93.9Monocitna leukemija, neoznačena - Leucaemia monocytica non specificata

C92Mijeloidna leukemija - Leucaemia myeloides

C92.9Mijeloidna leukemija, neoznačena - Leucaemia myeloides non specificata

L81.3Mrke mrlje na koži - Maculae fuscae

B54Malarija, neoznačena - Malaria non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: