Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

T85.6Mehanička komplikacija zbog drugih označenih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter aparatus protheticos internos specificatos implantata et transplantata

T84.1Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju kostiju uda - Complicatio mechanica propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam

T82.1Mehanička komplikacila zbog srčanog elektronskog uređaja - Complicatio mechanica propter apparatum cardiacum electronicum

T83.3Mehanička komplikacija zbog aparata ugrađenog umatericu - Complicatio mechanica propter apparatum contraceptivum intrauterinum

T82.5Mehanička komplikacija zbog drugih aparata i implantata u srcu i krvnim sudovima - Complicatio mechanica propter apparatus cardiacos et vasculares alios et implantata

T84.4Mehanička komplikacija zbog drugih unutrašnjih ortopedskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus orthopedicos internos alios implantata et transplantata

T84.3Mehanička komplikacija zbog drugih aparata za kosti, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata

T83.4Mehanička komplikacija zbog drugih protetskih aparata, implantata i kalemova u polnomsistemu - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos alios, implantata et transplantata in systemate genitali

T85.5Mehanička komplikacija zbog želudačno-crevnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos gastrointestinales, implantata et transplantata

T85.3Mehanička komplikacija zbog drugih očnih protetskih aparata, implantata i kalemova - Complicatio mechanica propter apparatus protheticos oculorum alios, implantata et transplantata

T83.1Mehanička komplikacija zbog drugihmokraćnih aparata i implantata - Complicatio mechanica propter apparatus urinarios alios et implantata

T85.0Mehanička komplikacija zbog komornog unutarlobanjskog komunikacionog kanala - Complicatio mechanica propter canalem (communicantem) ventricularem intracranialem

T82.2Mehaničke komplikacije zbog koronarnog arterijskag bajpasa (zaobilaženja) i kalemova zalistaka srca - Complicatio mechanica propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum

T85.2Mehanička komplikacija zbog unutaročnog sočiva - Complicatio mechanica propter lentem intraocularem

T84.0Mehanička komplikacija zbog unutrašnje proteze zgloba - Complicatio mechanica propter prothesim articuli internam

T85.4Mehanička komplikacija zbog proteze i implantata dojke - Complicatio mechanica propter prothesim et implantata mammae

T85.1Mehanička komplikacija zbog implantiranog elektronskog stimulatora nervnog sistema - Complicatio mechanica propter stimulatorem systematis nervosi electronicum implatatum

T83.2Mehanička komplikacija zbog transplantacije mokraćnog organa - Complicatio mechanica propter transplantationem organi urinarii

T82.0Mehanička komplikacija zbog protetskog srčanog zaliska - Complicatio mechanica valvulae cordis protheticae

T82.4Mehanička komplikacija zbog katetera za dijalizu krvotoka - Complicatio mechanicae propter catheterem ad dialysim vascularem

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: