Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

F90.1Hiperkinetički poremećaj ponašanja - Disordo morum hyperkineticus

F90.9Hiperkinetički poremećaj, neoznačen - Disordo hyperkineticus non specificatus

F95.1Hroničan motorni ili glasovni tik - Tic motorius sive vocalis chronicus

G03.1Hronično zapaljenje mozdanica - Meningitis chronica

G10Huntingtonova bolest - Morbus Huntington

G23.0Hallervorden-Spatzova bolest - Morbus Hallervorden-Spatz

G25.4Horeja izazvana lekom - Chorea medicamentosa

G44.3Hronična posttraumatska glavabolja - Cephalgia posttraumatica chronica

G51.3Hemifacijalni klonični spazam - Spasmus hemifacialis clonicus

G90.2Hornerov sindrom - Syndroma Horner

G91Hidrocefalus - Hydrocephalus

G91.2Hidrocefalus sa normalnim pritiskom - Hydrocephalus normotensivus

G91.9Hidrocefalus, neoznačen - Hydrocephalus non specificatus

G94.0*Hidrocefalus u zaraznim i parazitarnim bolestima (A00-B99†) - Hydrocephalus in morbis infectivis et parasitariis (A00-B99†)

G94.1*Hidrocefalus kod zloćudne bolesti - Hydrocephalus ad morbum neoplasticum (C00-D48†)

G94.2*Hidrocefalus kod drugih bolesti - Hydrocephalus in morbis aliis

H04.4Hronično zapaljenje suznih puteva - Dacryocystitis chronica

H05.1Hronična zapaljenja orbite - Inflammationes orbitae chronicae

H10.4Hronično zapaljenje vežnjače - Coniunctivitis chronica

H19.1*Herpesno zapaljenje rožnjače i rožnjače sa vežnjačom - Keratitis et keratoconiunctivitis herpetica (B00.5†)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: